اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1391

چت باخدا

گفتم:چقدراحساس تنهایی می کنم 

گفتی: ...فانی قریب  

من که نزدیکم (بقره/۱۸۶) 

 

گفتم:توهمیشه نزدیکی؛من دورم...کاش می شدبهت نزدیک شم 

گفتی:واذکرربک فی نفسک تضرعأوخیفة ودون الجهر من القول بالغدووالاصال 

یادکن هرصبح وعصر٬پروردگارت روپیش خودت ٬باخوف وتضرع وباصدای آهسته (اعراف/۲۰۵)