اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات عربی دوم راهنمایی هشتم فروردین سال ۱۳۹۱

۱)کدام گزینه ریشه ی فعل است ؟ 

 

الف)یجلس          ب)منع                ج)کتبت          د)فرحن 

 

۲)نحن... علی المصائب. 

 

الف)نصدق    ب)نعبد       ج)نصبر         د)نفرح 

 

۳)انا اذکر...دائمأ. 

 

الف)ربک      ب)ربه          ج)ربی         د)ربنا 

 

۳)الطفل یجلس فی البیت...  . 

 

الف)وحده      ب)وحدی      ج)وحدک      د)وحدها 

 

۴)ماذاتاکل؟...  . 

 

الف)الیم       ب)الحزن        ج)الذئب      د)الخبز 

 

۵)هذه الطفلة فی ... امها. 

 

الف)جائع        ب)عسر      ج)حضن      د)مولود