اخلاق

بگذار این ابرها تا می توانند ببارند ما چترمان خداست
پنج‌شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1391

سوالات پیامهای آسمانی اول راهنمایی هفتم فروردین 1391

1)وقتی کودک یادمی گیرد که به حقوق دیگران احترام بگذارد به چه رشدی رسیده است ؟  

  

الف)عقلی    ب)جسمی     ج)علمی       د)اخلاقی 

 

2)کدامیک ازموارد زیر جزءارزشمندترین عبادتها قرارگرفته است؟ 

 

الف)موفقیتهای علمی                    ج)تواضع نسبت به معلم  

ب)فراگیری علم ودانش                    د)علم آموزی برای همه 

 

3)"حضرت فاطمه (س)گردنبند خود رابه پیرمرد بخشید"کدامیک ازویژگیهای ان حضرت رابیان می کند؟ 

الف)نورعبادت     ب)حیاوعفت      ج)ایثاروبخشندگی        د)انفاق 

 

4)اگرکسی مارا اذیت کند یابه ما دشنام دهد هنگامی که وی بیماریا گرفتار شود ما به یاریش می شتابیم  انگاه کدامیک از ویژگی های پیامبر (ص)رارعایت کرده ایم ؟ 

 

الف)خستگی ناپذیری وصبر                   ج)بزرگواری ومحبت  

ب)یاری مظلومان                                د)عزت نفس  

 

5)منفعت ما انسانها در آمدن پیامبران از سوی خدا برای هدایتمان اینست که .........  .

 

الف)راه درست زندگی را به خوبی بشناسیم                    ج)کارهای اشتباه خودرا جبران کنیم 

ب)ازخطرات ومشکلات راه آگاه شویم                               د)گزینه های الف و ب